Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2019

mylhyw
4337 d99a 500
Reposted fromMatalisman Matalisman

November 09 2018

mylhyw
3373 c16c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman
Sponsored post
feedback2020-admin

October 29 2018

mylhyw
5102 a178 500
Reposted fromMatalisman Matalisman

October 28 2018

mylhyw
The perfect Valentine’s Day.

October 23 2018

mylhyw
Czasami trzeba wiedzieć kiedy przestać prosić o spotkania, jeżeli ktoś kompletnie Cie nie szanuje. 
Reposted fromyourhabit yourhabit viasziiiz sziiiz
mylhyw
3355 0321 500
Reposted fromronniie ronniie viasziiiz sziiiz
4159 9756
Reposted fromZaubertrank Zaubertrank viasziiiz sziiiz
mylhyw
Reposted fromFlau Flau viasziiiz sziiiz
mylhyw
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viasziiiz sziiiz
mylhyw
0827 df8a 500
Reposted frommeem meem viasziiiz sziiiz
mylhyw
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasziiiz sziiiz
mylhyw
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasziiiz sziiiz
mylhyw
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viasziiiz sziiiz
mylhyw
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viasziiiz sziiiz
mylhyw
4472 93d7 500
Reposted fromtfu tfu viasziiiz sziiiz
mylhyw
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C., Brud
Reposted fromfantazja fantazja viasziiiz sziiiz
mylhyw
9307 b3f2 500
Reposted frompiehus piehus viasziiiz sziiiz
mylhyw
The most dangerous liars those who really think they are telling the truth
mylhyw
“You can’t help what you feel but you can help how you behave.”
— The Handmaid’s Tale
mylhyw
0884 3ff5 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...