Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

mylhyw
5624 e08d 500

September 13 2018

mylhyw
mylhyw
9073 d9e2
mylhyw

August 06 2018

mylhyw
7383 4f3b 500
Reposted fromMatalisman Matalisman

August 05 2018

mylhyw
Nie mylmy frustracji seksualnej ze związkiem
— Woodstock 2018
Reposted fromMatalisman Matalisman

July 31 2018

mylhyw
2354 edb1 500
Reposted byMatalisman Matalisman
mylhyw
2321 40dd 500
mylhyw
Czy my tak na prawdę chcemy słuchać o swoich problemach? Czy nie jest tak, że tylko chcemy się upewnić, że nie jesteśmy jedynymi popierdolonymi w tym całym towarzystwie?
mylhyw
2249 49a3 500
mylhyw
2235 b3f7
mylhyw
2233 a34a
mylhyw
2232 07e9 500
mylhyw
2214 d350
mylhyw
2204 792e
mylhyw
2202 00ae 500
mylhyw
2192 d517 500

July 30 2018

mylhyw
2187 b8d3
mylhyw
2179 33e6 500
Reposted byMatalismansziiiz

July 25 2018

mylhyw
- Jestem zmęczony myśleniem o tym czego mi nie mówisz.
- Czyli źle ci ze mną??
- Nie. Źle mi jak ze mną nie rozmawiasz.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl